Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Gorlice

 

Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Gorlice

W sobotę 16 października 2021 roku odbył się Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Gorlice. Zjazd miał na celu przedstawienie sprawozdania z działalności komendy hufca w ostatnich dwóch latach, rozpatrzenie opinii Komisji Rewizyjnej hufca oraz opinii Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP. Zjazd jako najwyższa władza udzielił także absolutorium pięciu członkom komendy. Odbyły się także wybory: komendantem pozostał pwd. Dariusz Surówka, skarbnikiem dh Mateusz Stężowski. Komenda hufca została także uzupełniona o następujących instruktorów: pwd. Annę Kurylak, która obejmie obowiązki zastępcy komendanta ds. organizacyjnych, hm. Kingę Delimatę, członkinię komendy ds. programu oraz o phm. Piotra Karcza w charakterze zastępcy komendanta ds. pracy z kadrą.

Komenda Hufca składa serdeczne podziękowania dla burmistrza miasta Gorlice – Pana Rafała Kukli za nieodpłatne udostępnienie lokalu w Domu Polsko-Słowackim pod obrady Zjazdu.

Źródło: Zespół Promocji i Informacji Hufca ZHP Gorlice

Udostępnij: