Wystawa w Skansenie w Szymbarku

 

Wystawa w Skansenie w Szymbarku

Edukacyjny park historii budownictwa ludowego i maszyn na pograniczu polsko-słowackim na terenie Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku.
Wystawa strojów ludowych w translokowanej stodole, mająca przybliżyć odbiorcą historyczne ubiory mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego, ich odrębności i podobieństwa. Inwestycja będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, poprzez: rozwiązania architektoniczne oraz wspierające percepcje ekspozycji, tj. audiodeskrypcja, aplikacja mobilna ułatwiająca poznanie obiektów, a także samą budowę obiektów, jako elementów stymulujących różnego rodzaju doznania.

Projekt „Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Wystawa w Skansenie w Szymbarku 1
Wystawa w Skansenie w Szymbarku 2
Wystawa w Skansenie w Szymbarku 3
Wystawa w Skansenie w Szymbarku 4Więcej na stronie Muzea Otwarte
www.muzeaotwarte.pl lub na Facebook i Instagram.

Udostępnij: