Wystawa interdyscyplinarna absolwentów PLSP w Jarosławiu ,,Ta nasza młodość’’.

 

Wystawa interdyscyplinarna absolwentów PLSP w Jarosławiu ,,Ta nasza młodość’’.

Serdecznie zapraszamy do Kasztelu w Szymbarku 15 listopada 2019 roku na wernisaż wystawy interdyscyplinarnej absolwentów PLSP w Jarosławiu „Ta nasza młodość”.

Na wystawie swoje prace zaprezentują artyści:

Betlej Piotr, Białogłowicz Stanisław, Brud Jan, Burda Mieczysław, Burdzy Marek, Cebula Henryk, Derenowska Barbara, Dudek Ryszard, Dziuba Stanisław, Ferenc Jan, Ferenc Maryla, Gazda Józef, Hass-Brzuzan Anna, Hubsch Zbigniew, Kalamarz Ryszard, Kordyaczny Marek, Kostempski Ryszard, Kucab Ryszard, Kuchniak Leszek, Kukułka Jan, Łach- Olszańska Joanna, Łyszczek Adam, Maciuch Maciej, Nikiel Antoni, Nowakowska Krystyna, Nowakowski Jerzy, Ożóg Stanisław, Pazera Witold, Pokrywka Marek, Polit Emil, Sawicka Jadwiga, Scelina-Dziuba Maryla, Słyś-Tohl Danuta, Stanielewicz Marek, Tabisz Stanisław, Tohl Zdzisław, Wójcik-Konstantynowska Ewa, Wójtowicz Piotr, Zwolak Andrzej.

…”Ta nasza Młodość”…

        Albert Einstein, wspominając swoją szkołę średnią, napisał: „Liceum w Aarau (Szwajcaria) pozostawiło w mojej pamięci niezatarte wspomnienie ze względu na swojego liberalnego ducha i szczerą troskę nauczycieli, którzy nigdy nie wspierali się zewnętrznymi autorytetami”. Po wielu latach, ten fragment listu Einsteina został wywieszony na ścianie liceum Aarau jako sygnał przyczynienia się do rozwoju nauki światowej. Przytaczam tę wypowiedź genialnego fizyka i odkrywcy XX wieku z książki p.t. „Podróże z Albertem Einsteinem” autorstwa Étienne Kleina. Mam nieodparte wrażenie, że Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu było częściowo podobną szkołą, nazywaną już wtedy „Małą Akademią”. Oprócz epizodycznej indoktrynacji politycznej, powszechnej wszędzie w tamtych czasach PRL-u, oraz internatowego ordnungu, licealni nauczyciele, ucząc rzetelnie podczas obowiązkowych lekcji, pozostawiali nam, uczniom, duży margines wolności dla spełniania swoich pasji, zainteresowań i ambicji…

        Nasi nauczyciele przedmiotów plastycznych: Wiktor Śliwiński, Edward Kieferling, Wiesław Wodnicki, Irena Płoszaj-Wodnicka, Irena Oryl, Stanisław Lenar, Katarzyna Matwiej, Stanisław Tobiasz, Zdzisław Welc – byli dla nas prawdziwymi autorytetami. Odnosiłem wrażenie, że nie było dla Nich i dla nas ważniejszej sprawy w życiu niż nasza szkoła, jarosławskie Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych… Po wielu latach, kiedy występowałem w najsłynniejszym polskim kabarecie „Piwnica pod Baranami”, miałem takie samo wrażenie. Nie było ważniejszej sprawy na świecie niż koncert Piwnicy i każdy kabaretowy artysta oraz widz temu wrażeniu ulegał… Autentyzm, poetycki charakter, artystyczna oryginalność decydowały o tym, że do dziś krakowski kabaret cieszy się wielką renomą i stał się niepowtarzalną legendą kultury polskiej …

       Właśnie wśród gwiazd Piwnicy pod Baranami: Piotra Skrzyneckiego, Zygmunta Koniecznego, Zbyszka Preisnera, Zbyszka Raja, Grzegorza Turnaua, Ani Szałapak, Oli Maurer, Ewy Wnukowej, Konrada Mastyło – poznałem Halinę Wyrodek, aktorkę o niezwykłej sile dramatycznego wyrazu. Przez wiele lat, w krakowskiej Piwnicy oraz podczas tournee po świecie, Halina Wyrodek śpiewała jeden z najsłynniejszych hymnów kabaretu, wiersz Tadeusza Śliwiaka zat. „Ta nasza młodość”… Słyszałam setki wykonań Haliny Wyrodek tego wiersza, tej „pieśni”, jak mawiał o tym utworze Piotr Skrzynecki. Zawsze były to wokalne  interpretacje porywające i przeszywające wewnętrznie…

      Dzisiaj – jako absolwenci wspaniałego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu, wspominamy młodość, czyniąc z wiersza Tadeusza Śliwiaka śpiewanego przez  Halinę Wyrodek motyw przewodni naszego spotkania i wystawy w Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach. Jest to bardzo wzruszający i refleksyjny moment oraz okazja do powspominania. Tamte „cudowne lata” już nie wrócą ani też nie powtórzą się, ale będą treścią rozmów przywoływaną z naszej pamięci i wyobraźni. Jesteśmy już od dawna profesjonalnie wykształconymi artystami i posiadamy swój dorobek. Nasza świadomość i wiedza zostały gruntownie przeegzaminowane przez życie… Jestem pewien, że do tego kim jesteśmy, na pewnym początkowym etapie, wydatnie przyczyniło się nasze jarosławskie liceum plastyczne. Ale to nie był jakiś cud. Nie trzeba idealizować młodości i szkoły, bo nie wszystko tam było lekkie, łatwe i przyjemne… W tym małym miasteczku ugrzęzła (z różnych powodów) jakaś wartość, jakiś potencjał, wiedza i umiejętności obecne w ludziach, których próżno by szukać gdzie indziej i… zaowocowały! Mieliśmy, dzięki liceum, dzięki naszym nauczycielom, a także kolegom ze szkolnej ławki, bardzo dobry start, a to, co było potem – to już zupełnie  inna historia…

Stanisław Tabisz

Mandre (Chorwacja), 7 września 2019

Udostępnij: