Wyróżnienia w Hufcu ZHP Gorlice

 

Wyróżnienia w Hufcu ZHP Gorlice

W dniu 24.01.2020 w Nowohuckim Centrum Kultury odbyła się gala plebiscytu TADEK. Jest to konkurs organizowany przez jednostkę terenową Związku Harcerstwa Polskiego na województwo małopolskie – Chorągiew Krakowską. Plebiscyt ten ma na celu wyróżnienie i nagrodzenie harcerzy, instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego w Małopolsce, a także osób, firm i instytucji wspierających ZHP w codziennej harcerskiej działalności, wykazując w tym względzie szczególną inicjatywę i zaangażowanie. Wśród laureatów tegorocznej edycji znalazły się osoby i instytucje związane z Hufcem ZHP w Gorlicach im. Hm. Marii Rydarowskiej. W kategorii Drużynowy Harcerski zwyciężyła drużynowa 21. Drużyny Harcerskiej LEŚNI – Druhna Przewodnik Jadwiga Cieśla, która od 2016 roku niestrudzenie angażuje się w wychowanie młodego pokolenia harcerzy, wspiera ich we wszechstronnym rozwoju oraz kształtuje charaktery przez stawianie swoim harcerzom coraz to nowych wyzwań, czym doskonale wpisuje się w misję Związku Harcerstwa Polskiego.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gorlice – Józef Legutko został laureatem Plebiscytu TADEK w kategorii PARTNER Roku 2019.

Wyróżnienia w Hufcu ZHP Gorlice 1

Nadleśnictwo Gorlice od roku 2016 aktywnie wspiera i angażuje się w przedsięwzięcia organizowane przez Hufiec ZHP w Gorlicach im. Hm. Marii Rydarowskiej, szczególnie zaś opieką otoczyło 21 Drużynę Harcerska LEŚNI. Pomoc i współpraca Nadleśnictwa Gorlice z Hufcem ZHP w Gorlicach w latach 2016-2019 obejmowała:

 • wsparcie m.in. na zakup umundurowania i dofinansowanie wyjazdu na obóz dla harcerza wyróżniającego się postawą godną naśladowania z 21. DH LEŚNI
 • umożliwienie przeprowadzania akcji zarobkowych przez harcerzy w formie zbiórek publicznych wśród pracowników Nadleśnictwa
 • wsparcie rzeczowe i merytoryczne realizacji programu 21. Drużyny Harcerskiej LEŚNI szczególnie przy realizacji zadań na sprawności przyrodnicze
 • wypożyczenie materiałów edukacyjnych związanych z edukacją leśną na potrzeby realizacji

programu drużyn hufca, biwaków, rajdów a także przy realizacji sprawności przyrodniczych

i gier terenowych (plansze edukacyjne, tropy zwierząt, atlasy, gry, klucze do oznaczania

roślin)

 • przekazywanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych, wydawnictw CILP m.in. klucze

do oznaczania drzew „Czyj to liść”, Co zrobić w lesie gdy… i innych

 • pomoc przy organizacji wydarzeń harcerskich takich jak Biwak na Krańcu Świata

w Radocynie w 2016 oraz 2019 roku, 38 GoHaRT 2019 – Gorlicki Harcerski Rajd

Turystyczny, Zlot Drużyn Wędrowniczych Chorągwi Krakowskiej 2017, Akcji #sadziMy,

poprzez:

 • udział w realizacji zajęć programowych m.in. sadzenia lasu, porządkowania młodników, sprzątanie szlaków turystycznych itd.
 • zapewnienia materiałów do realizacji zajęć programowych ( sadzonki, sprzęt, mapy, rękawice, worki)
 • delegowanie pracowników do pomocy przy realizacji zadań programowych, spotkania z leśnikiem, wytyczenia i oznakowania tras przemarszu harcerzy w terenach leśnych
 • wyznaczenie miejsc do bezpiecznego rozpalenia ogniska i przebywania harcerzy podczas zbiórki
 • umożliwienie zakupu i pomoc w przygotowaniu drewna na opał, szczególnie dla harcerzy młodszych
 • stały nadzór Służby Leśnej i bycie w pogotowiu na wypadek sytuacji zagrażających zdrowiu

Współpraca Lasów Państwowych i ZHP pozwala skuteczniej upowszechniać wiedzę o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej. Aby poznać i zrozumieć las trzeba go zobaczyć na własne oczy, dotknąć i posłuchać.

Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów.

Udostępnij: