Spotkanie partnerskie w ramach projektu MUZEA OTWARTE

 

Spotkanie partnerskie w ramach projektu MUZEA OTWARTE

Kilka dni temu odbyło się spotkanie partnerskich instytucji w ramach polsko-słowackiego projektu Muzea Otwarte- rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiego”. Podczas spotkania poszczególni partnerzy zaprezentowali rezultaty i produkty, które powstały w trakcie projektu, a przede wszystkim te działania, które mają na celu przybliżenie oferty kulturalnej osobom z niepełnosprawnościami. Po dwóch latach realizacji projektu powstały ogrody edukacyjne, ścieżki przyrodnicze, tyflografiki, wystawy, audioprzewodniki. Wyremontowano istniejące budynki i dostosowano je do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wszystkie te działania maja na celu poprawę dostępności oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz specjalnymi potrzebami, do których należą m. in. rodzice i opiekunowie z dziećmi, niewidomi i słabo widzący, niesłyszący i słabo słyszący, osoby z autyzmem oraz ADHD.
Podczas spotkania odbyła się prelekcja Roberta Więckowskiego z Fundacji Kultura bez barier. Prelekcja dotyczyła tematyki związanej m.in. z tworzeniem atrakcyjnej i dostępnej oferty kulturalnej, projektowaniu uniwersalnym oraz potrzebach osób niepełnosprawnych.
Więcej o samym projekcie i spotkaniu z dnia 12.03.2021r. na stronie www.muzeaotwarte.pl oraz Facebooku/Instagramie

Projekt współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020.

Udostępnij: