RYSUNEK – Joanna Zawadowicz-Mikołajczyk

 

RYSUNEK - Joanna Zawadowicz - Mikołajczyk
Dział Artystyczny dostępny w 26 wydaniu gorliczanin.pl

Joanna Zawadowicz-Mikołajczyk
Mieszka i tworzy w Gorlicach. Absolwentka studiów na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uprawia rysunek, głównie suchą pastelą oraz malarstwo. Uczestniczka plenerów, wystaw indywidualnych i zbiorowych. Prace autorki znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Główny temat jej obrazów stanowi akt, ale nie tylko. Maluje również portrety, pejzaże, czy obrazy abstrakcyjne. W celu nabycia prac lub ustalenia indywidualnego zamówienia – wkrótce zapraszamy do galerii-pracowni artystki, przy ul. Bieckiej 24.

Udostępnij: