Rajd Rowerowy Śladami Zygmunta Haupta 29.06.2019r.

 

Rajd rowerowy śladami Zygmunta Haupta 29 czerwca 2019r.


Odjazdowy Bibliotekarz — gorlicki rajd rowerowy śladami Zygmunta Haupta
Po raz piąty Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach zaprasza miłośników książek na rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz,
który odbędzie się 29 czerwca 2019 roku (sobota). 

Zbiórka o godz. 9.45, start spod biblioteki o godz. 10.00.
Obowiązkowe pomarańczowe akcenty. Naszym celem będzie Szymbark i Stacja Naukowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej AkademiiNauk wraz
ze znajdującym się na jej terenie dworem Groblewskich, w którym przebywał
m.in. Zygmunt Haupt — patron gorlickiego festiwalu.

Dla tych, którzy zgłoszą się do 24 czerwca 2019 roku przygotujemy pakiet startowy
z logo rajdu (mapka rajdu, plakietka).

Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie 
(18 352 68 88; 18 352 19 62)
bądź osobiście w filii Zawodzie (ul. Pod Lodownią 12) lub
Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży (ul. Jagiełły 1). 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rajdu dostępnym na stronie MBP.
Partnerami tegorocznego rajdu są: sklep rowerowy Ostre Koło w Gorlicach oraz Stacja Naukowa IGiPZ PAN w Szymbarku.

Udostępnij:

19 czerwca 2019 11:14