Witaj, gość! [ Zarejestruj się | Zaloguj się

 

Staże dla osób powyżej 30 roku życia

  • Opublikowany: 8 stycznia 2019 11:07
  • Wygasa: 21 dni, 7 godzin
P.KT Plakat A3

Treść ogłoszenia

SYSTEMA Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Droga do zatrudnienia III” realizowanym na terenie województwa małopolskiego, mającym na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych lub biernych zawodowo.

W ramach projektu oferujemy:
● zajęcia z Doradcą Zawodowym,
● poradnictwo psychologiczne i zawodowe,
● pośrednictwo pracy,
● szkolenia w zakresie kompetencji wymaganych na stanowisku pracy
➢ STYPENDIUM SZKOLENIOWE I ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA
SZKOLENIE
➢ refundację kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną podczas
trwania szkolenia
● staż zawodowy:
➢ staż zawodowy na 3 miesiące (1 017,40 zł netto miesięcznie) wraz z
gwarancją zatrudnienia na min. 3 miesiące w wymiarze min. ½ etatu,
➢ zwrot kosztów dojazdu na staż i z powrotem dla uczestników projektu,
● refundację kosztów wynagrodzenia pracownika w wysokości do 3 000 zł
brutto przez 6 miesięcy.

Do projektu można zakwalifikować osoby, które ukończyły 30 lat i są bezrobotne lub bierne zawodowo oraz spełniają minimum jedno z niżej podanych kryteriów:
● status osoby bezrobotnej powyżej 1 roku,
● osoba o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie),
● osoba niepełnosprawna (orzeczenie o niepełnosprawności),
● osoba powyżej 50 roku życia,
● kobiety i mężczyźni w wieku 30-49 lat (nienależący do ww. grup) w
szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
Projekt adresowany jest do osób mieszkających w całym województwie małopolskim z wyjątkiem miasta Nowy Sącz oraz miasta Kraków.

Więcej informacji pod adresem drogadozatrudnienia3.systema.pl lub pod nr telefonu 884 877 177

Brak tagów

ilość wszystkich wyświetleń: 84, dzisiaj: 2

  

Identyfikator aukcji: 6385c3462c502d1a

Zgłość problem

Przetwarzam Twoją prośbę, proszę czekać ....