Gorlice

7 799,00 zł

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie przeznaczyła do zbycia prawo użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 1879/19 o powierzchni 0,0071 ha, stanowiące niezabudowaną nieruchomość położoną w Gorlicach przy ul. Węgierskiej, dla której Sąd Rejonowy Gorlicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW NS1G/00028359/5.

16 sierpnia 2019 06:38

22 dni, 7 godzin

Rodzaj ogłoszeniaFirma
Powierzchnia71
Nr telefonu665611394
Adres e-mailtomasz.gieron@psgaz.pl
Strona internetowahttps://www.psgaz.pl/nieruchomosci-oddzial-zaklad-gazowniczy-w-krakowie