Witaj, gość! [ Zarejestruj się | Zaloguj się

 

Aktywne włączenie to zatrudnienie- szkolenie i staż

Treść ogłoszenia

Firma Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. zaprasza osoby bierne zawodowo, bezrobotne oraz z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym z województwa małopolskiego do udziału w projekcie:

„Aktywne włączenie to zatrudnienie”
nr projektu: RPMP.09.01.02-12-0244/17

Celem projektu jest zwiększona aktywność społeczno-zawodowa i zdolność do powrotu lub wejścia na rynek pracy i uzyskanie zatrudnienia dla 60 osób lub rodzin – 36K/24M zamieszkujących w województwie małopolskim, osiągnięta przez realizację kompleksowego wsparcia: Indywidualnej diagnozy potrzeb i potencjałów Uczestnika, poradnictwa psychologicznego i specjalistycznego, poradnictwa zawodowego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualnego life-coaching dla osób niepełnosprawnych, szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji, staży zawodowych oraz pośrednictwa pracy.

Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie poniższe warunki:
– kobiety
– mężczyźni
– osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
– osoby bezrobotne
– osoby bierne zawodowo
– osoby korzystające z POPŻ
– osoby z niepełnosprawnościami
– zamieszkanie na terenie woj. małopolskiego w następujących powiatach: nowatorski, brzeski, myślenicki, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, limanowski, nowosądecki, gorlicki, proszowicki.
Dodatkowo w tych 60 osób lub rodzin:
– 36 kobiet
– 24 mężczyzn
– niepełnosprawnych, tj. min. 6 osób
W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie:
1. Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjałów Uczestnika.
2. Poradnictwo Psychologiczne i Specjalistyczne.
3. Poradnictwo Zawodowe.
4. Trening kompetencji i umiejętności społecznych.
5. Indywidualny life-coaching dla osób niepełnosprawnych..
6. Szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji.
7. Staże zawodowe.
8. Pośrednictwo Pracy.
Zapewniamy:
– profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie doradców zawodowych, pośredników pracy, psychologów, coachów
– materiały szkoleniowe
– certyfikowane szkolenia zawodowe
– stypendia stażowe i szkoleniowe
– zwrot kosztów dojazdów
– catering
– ubezpieczenie NNW
Okres realizacji projektu:
od: 2018-01-01 do: 2018-10-31
Wartość projektu:
924 733,50 zł
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej:
786 023,47 zł

Kontakt:
Tel: 502 920 227
E-mail: @
Strona internetowa: http://mcdk.info.pl/projekty/aktywne-wlaczenie-to-zatrudnienie/
Adres Biura Projektu: ul. Rynek 1, 38-300 Gorlice

Brak tagów

ilość wszystkich wyświetleń: 94, dzisiaj: 1

  

Identyfikator aukcji: 435b190a116c04a

Zgłość problem

Przetwarzam Twoją prośbę, proszę czekać ....