75 000,00 zł

Działki budowlane w Ropie, of. 1266

Przedmiotem sprzedaży są dwie urokliwe działki budowlane niezabudowane oznaczone numerem ewidencyjnym: 2011/5 powierzchni 0,2008 ha (2008mkw) oraz działka numer: 2011/6 powierzchni 0,2007 ha (2007mkw) wraz z udziałem po 1/5 […]
Odwiedzin: 42     Dziś: 0
135 000,00 zł

Działka budowlana w Pagorzynie, of. 1313

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka budowlana oznaczona numerem ewidencyjnym: 642/11 o powierzchni: 0,4867 ha (4867 m.kw.) stanowiąca (klaso-użytki: RIVb), która zgodnie z (MPZP) Miejscowym Planem […]
Odwiedzin: 12     Dziś: 0
180 000,00 zł

sprzedam

Sprzedam działkę rolno-budowlaną pow. 56 arów w całości objęta pod budownictwo mieszkalnictwa jednorodzinnego oznaczona symbolem 121.MN przy drodze asfaltowej w Lipinach nr. działki 79/6. możliwość […]
Odwiedzin: 1555     Dziś: 0
54 000,00 zł

Działki budowlane w Wójtowej, of. 1260

Przedmiotem sprzedaży jest kompleks 4 (czterech) działek budowlanych, które docelowo zostaną utworzone z podziału macierzystej działki ewidencyjnej numer: 1638 powierzchni: 0,7300 ha o projektowanej numeracji od 1638/A, 1638/B, 1638/C i 1638/D o powierzchni […]
Odwiedzin: 32     Dziś: 0
98 000,00 zł

Działka budowlana pod lasem w Wójtowej, of. 1248

Przedmiotem sprzedaży jest działka budowlana niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym: 1994/7 powierzchni 0,4351ha (klaso-użytek: PsIV), która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zajmuje tereny oznaczone symbolem: […]
Odwiedzin: 143     Dziś: 0
135 000,00 zł

Działki budowlane w Siediskach Sławęcińskich, of.

Przedmiotem sprzedaży są 3 (trzy) poetycznie usytuowane działki budowlane, niezabudowane w otulinie lasów o powierzchni od 0,2684 ha do 0,3158 ha (klaso-użytek: RIVa, RIVb) wraz z drogą wewnętrzną numer: 168/2 pow.: 0,0470 ha w cenie […]
Odwiedzin: 19     Dziś: 0
39 000,00 zł

Działki rolno-budowlane w Turzy! Oferta 1181

Przedmiotem sprzedaży jest kompleks 5 działek rolno-budowlanych o numerach ewidencyjnych: 1421/3, 1421/4, 1421/5, 1421/6, 1421/7 stanowiące łączną powierzchnia 1,2200ha (12200mkw) oznaczone według miejscowego planu zagospodarowania […]
Odwiedzin: 198     Dziś: 0
89 000,00 zł

Działka budowlana w Staszkówce, of. 1250

Przedmiotem sprzedaży jest działka budowlana niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym: 484/1 o powierzchni 0,1428 ha (1428 m.kw.) / klaso-użytek: RIVa, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania […]
Odwiedzin: 73     Dziś: 0
39 000,00 zł

Działka budowlana w Ropie, oferta 1129

Przedmiotem sprzedaży jest działka budowlana o powierzchni 0,0900 ha (900 mkw) o numerze ewidencyjnym: 3389/5, oznaczona w miejscowym planie symbolem 2.3.MN/MR (tereny zabudowy mieszkaniowej o […]
Odwiedzin: 378     Dziś: 0
55 000,00 zł

Działki budowlane w Mszance, of. 1247

Przedmiotem sprzedaży jest kompleks 18 działek o numerach ewidencyjnych od 140/8 do 140/25 wraz z udziałem w prawie własności do drogi wewnętrznej oznaczonej numer: 140/26. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obszar […]
Odwiedzin: 45     Dziś: 0
65 500,00 zł

Działka budowlana w Krygu, of 1300

Przedmiotem sprzedaży jest jedna (1) do wyboru z dwóch nowo powstałych działek budowlanych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o projektowanej powierzchni: 0,0994 ha – (dz. […]
Odwiedzin: 39     Dziś: 0