Kryzys – nie czekaj – REAGUJ

 

Kryzys - nie czekaj - REAGUJ
Artykuł dostępny w 39 wydaniu gorliczanin.pl

Kryzys – nie czekaj – reaguj

„Kryzys” to słowo powszechnie znane w świadomości społecznej. Któż nie zetknął się z pojęciami takimi jak: „kryzys małżeński”, „kryzys emocjonalny”, „kryzys wieku dojrzewania”? Te i inne rodzaje kryzysów łączy jeden wspólny mianownik – pogorszenie dotychczasowej sytuacji. Czujemy wtedy, że nie jesteśmy w stanie sami sobie poradzić, sytuacja w której się znaleźliśmy przytłacza nas w taki sposób, że nie widzimy możliwości jej rozwiązania. Źródłem tak rozumianego kryzysu może być: doświadczenie przemocy fizycznej lub psychicznej w rodzinie, śmierć bliskiej osoby, ciężka choroba lub nagła niepełnosprawność, konflikty małżeńskie czy rodzinne oraz wiele innych zdarzeń 
i procesów. Ważne by w tym najgorszym momencie, który w naszym mniemaniu jest sytuacją „bez wyjścia” mieć możliwość i odwagę zwrócić się o pomoc do drugiego człowieka lub instytucji. Jedna z nich powstała pod koniec stycznia 2019 r. w Gorlicach przy ul. Słonecznej 7 
– to Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Ośrodek świadczy bezpłatną pomoc dla wszystkich mieszkańców powiatu gorlickiego, bez względu na status społeczny czy sytuację zawodową.  W każdym momencie dnia i nocy mieszkańcy w sytuacji trudnej, nagłej i nieoczekiwanej mogą zgłosić się do Ośrodka, gdzie uzyskają kompleksową pomoc. Mogą również zadzwonić pod całodobowy numer (18) 352 51 01 lub 511 469 305, w celu uzyskania wsparcia lub zasięgnięcia informacji.  Ośrodek zapewnia m.in. pomoc psychologiczną, pedagogiczną, socjalną, prawną oraz tymczasowe schronienie w hostelu Ośrodka. Wsparcie specjalistyczne świadczone jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 19:00,  a w pozostałych godzinach możliwe jest wsparcie interwencyjne.  Ponadto Ośrodek organizuje grupy wsparcia i różnorodne szkolenia. Aktualnie prowadzi nabór do grupy dla osób chorych onkologicznie oraz dla kobiet, które doświadczają lub doświadczały przemocy ze strony bliskich a także cykl szkoleń dla rodziców z zakresu komunikacji asertywnej. Jeżeli chcesz wziąć udział w którejś z grup umów się telefonicznie lub osobiście. Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizowany jest w ramach projektu „Wsparcie w kryzysie – Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej”, finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

Udostępnij: