Gorlickie Centrum Kultury – WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI!

 

Gorlickie Centrum Kultury - WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI!

Gorlickie Centrum Kultury powraca!

Po okresie zamknięcia ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, Gorlickie Centrum Kultury rozpoczyna proces wznawiania działalności kulturalnej. Czas oczekiwania na możliwość otworzenia budynku oprócz prowadzenia zajęć online wykorzystany został również na prace organizacyjne i remontowe, które podniosą komfort przeprowadzanych zajęć. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z nowymi regulaminami, które uzyskały pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach.

ETAPY WZNAWIANIA DZIAŁALNOŚCI 

GORLICKIEGO CENTRUM KULTURY

Od 11 maja 2020 roku rozpoczynamy ponowne uruchamianie działalności Gorlickiego Centrum Kultury, która ze względu na sytuację epidemiologiczną będzie podzielone na  etapy.

I etap (11 – 15 maja 2020 roku)

 1. Przygotowanie budynku głównego Gorlickiego Centrum Kultury do prowadzenia działalności według wytycznych GIS.
 2. Uruchomienie po lewej stronie głównego wejścia, DODATKOWEGO SEKRETARIATU dostępnego bez konieczności wchodzenia do budynku (dzwonek wezwania obsługi umieszczony jest na drzwiach wejściowych).
 3. Kontynuacja prowadzenia zajęć pracowni tematycznych w systemie online.
 4. Konsultacje z rodzicami, opiekunami dzieci i młodzieży oraz osobami uczestniczącymi w zajęciach pracowni tematycznych GCK dotyczące możliwości stopniowego powrotu do zajęć stacjonarnych.
 5. Uzyskanie pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

II etap (od 18 maja 2020 roku do odwołania)

 1. Rozpoczęcie, z zachowaniem wytycznych GIS, stacjonarnych zajęć indywidualnych:
 • nauka gry na instrumentach,
 • zajęcia wokalne,
 • zajęcia plastyczne.
 1. Kontynuacja prowadzenia zajęć online.
 2. Uruchomienie poprzez dodatkowy sekretariat strefy zwrotów książek do biblioteki GCK, bez możliwości wypożyczania (prosimy nie dezynfekować książek w domu – zwracane zbiory trafią do Magazynu kwarantanny na 7 dni).

III etap (od 25 maja 2020 roku do odwołania)

 1. Uruchomienie wybranych zajęć grupowych (grupy będą liczyły maksymalnie 12 osób).
 2. Przywrócenie możliwości wypożyczania książek po uprzednim zamówieniu telefonicznym (nr tel. 18 35 35 695)

IV etap (po odwołaniu stanu pandemii)

 1. Uruchomienie działalności we wszystkich pracowniach tematycznych, Biblioteki GCK, sekretariatu na zasadach sprzed ogłoszenia pandemii.
 2. WAŻNE! Stacjonarne wydarzenia kulturalne z udziałem publiczności (spektakle, koncerty, spotkania tematyczne) nie będą organizowane do odwołania.

Zasady obowiązujące podczas przebywania na terenie budynku Gorlickiego Centrum Kultury:

 1. przestrzeganie zasad sanitarnych — zasłanianie ust i nosa (nie zapewniamy maseczek);
 2. dezynfekcja rąk/rękawiczek ochronnych przy wejściu (zapewniamy płyn dezynfekujący, nie zapewniamy rękawiczek);
 3. poddanie się przy wejściu obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała (osoby z podwyższoną temperaturą nie będą mogły wejść do budynku);
 4. zachowanie bezpiecznego odstępu społecznego wynoszącego min. 2 m;
 5. poruszanie się wyznaczonymi trasami komunikacyjnymi, minimalizującymi możliwość kontaktu osób wchodzących i wychodzących z budynku;
 6. ograniczenie czasu przebywania w budynku do minimum przez Rodziców/opiekunów odprowadzających dzieci na zajęcia (Rodzice/ opiekunowie nie mogą pozostawać na terenie budynku w czasie trwania zajęć);
 7. do budynku wchodzić mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Osoby nie stosujące się do w/w zasad nie będą mogły przebywać na terenie budynku głównego GCK.

Do czasu odwołania stanu epidemii obowiązują nowe Regulaminy zajęć dostępne na stronie internetowej oraz u instruktorów.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA GORLICKIEGO CENTRUM KULTURY w sprawie przyjęcia procedury działań związanych z powrotem do świadczenia usług dla użytkowników Gorlickiego Centrum Kultury w Gorlicach, po okresie zamknięcia ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Szczegóły na stronie www.gck.gorlice.pl oraz pod numerem telefonu 18 35 35 695.

Udostępnij: