Cyfrowe Gorlickie Centrum Kultury

 

Cyfrowe Gorlickie Centrum Kultury

Cyfrowe Gorlickie Centrum Kultury

Gorlickie Centrum Kultury w ramach zadania „Cyfrowe Gorlickie Centrum Kultury”
dofinansowanego z programu „Konwersja cyfrowa domów kultury” zakończyło właśnie
realizację zaplanowanych działań.
Pracownicy GCK odbyli szereg szkoleń podnoszących ich kompetencje cyfrowe i
wyposażających ich w umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania statutowych
działań jednostki w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w
społecznościach lokalnych. Kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do
prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online w sposób cyfrowy pozwolą na
ubogacenie oferty kulturalnej Gorlickiego Centrum Kultury.
Dzięki przyznanej kwocie 179 000 złotych zakupione zostały następujące sprzęty:

 1. Przenośne nagłośnienie do prowadzenia zajęć tanecznych,
 2. Zestaw nagłośnienia do kina plenerowego,
 3. Zestawy mikrofonów służących do realizacji zajęć i spektakli zarówno w plenerze jak i
  w zamkniętej przestrzeni.
 4. Projektor multimedialny umożliwiający organizację kina plenerowego,
 5. Obiektyw szerokokątny pozwalający na tworzenie transmisji online i nagrań z
  wydarzeń kulturalnych,
 6. Monitor interaktywny wykorzystywany podczas prowadzenie zajęć stacjonarnych i
  online,
 7. Tablety graficzne, z których korzystać będą instruktorzy i uczestnicy zajęć pracowni
  plastycznej i fotograficznej,
 8. Licencja na tłumacza Polskiego Języka Migowego ułatwi kontakt z centrum kultury
  osobom niepełnosprawnym,
 9. Licencja na oprogramowanie graficzne wykorzystywane w pracowni plastycznej i
  fotograficznej,
 10. Zestawy komputerowe dla instruktorów pracowni tematycznych i stanowiska
  informacyjnego przystosowanego dla osób z niepełnosprawnością,
 11. Pętla indukcyjna przeznaczona do sali widowiskowej.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Źródło.www.gck.gorlice.pl

Udostępnij: