Budowa w Skansenie w Szymbarku

 

Budowa w Skansenie w Szymbarku
Budowa w Skansenie w Szymbarku

Na terenie Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku rozpoczęto prace nad rekonstrukcją drewnianej stodoły do celów edukacyjnych, będącej elementem zadania pn.: Budowa edukacyjnego parku historii budownictwa ludowego i maszyn na pograniczu Polsko-Słowackim.
Obszar przeznaczony pod projektowany park obejmuje część już zagospodarowanego terenu skansenu i część dotąd niezagospodarowaną, wykorzystywaną jako teren zieleni o powierzchni ca 30 ar.
Zadanie obejmuje utworzenie ekspozycji strojów ludowych pogranicza polsko-słowackiego, w tradycyjnej stodole o powierzchni ca 140 m2, , poprzez przeniesienie istniejącego obiektu z miejscowości Szymbark i lokalizację w Skansenie.Aktualnie od poniedziałku 24 lutego 2020, rozpoczęto roboty ziemne.

Udostępnij: