Apel Urzędu Miasta Gorlice do właścicieli psów!

 

Apel Urzędu Miasta Gorlice do właścicieli psów!
Spacer z psem – sprzątaj po swoim pupilu!

Wszyscy jesteśmy użytkownikami terenów publicznych, takich jak chodniki, skwery czy place zabaw, dlatego też powinniśmy zadbać, aby wygląd tych miejsc, który rzutuje na postrzeganie Gorlic i ich mieszkańców, pozostawał schludny i czysty.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Gorlice Nr 372/XXVII/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorlice, osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń (odchodów) pozostawionych przez zwierzęta domowe w miejscach publicznych.

W celu ułatwienia realizacji tego obowiązku, w ramach akcji edukacyjnej w tutejszym Urzędzie dostępne są zestawy higieniczne (łopatka i torebka), pozwalające na posprzątanie nieczystości po zwierzętach w sposób szybki i higieniczny.

Zgodnie z cytowaną powyżej uchwałą, utrzymujący psy zobowiązani są dodatkowo do prowadzenia psa na smyczy, a w przypadku psa rasy uznanej za agresywną lub psa zagrażającego otoczeniu – dodatkowo z nałożonym kagańcem. Zwolnienie psa ze smyczy dopuszczalne jest tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies posiada kaganiec, a osoba prowadząca zwierzę, ma możliwość pełnej kontroli nad jego zachowaniem.

Należy zwrócić uwagę, że przestrzeganie zasad dotyczących właściwego utrzymywania zwierząt domowych, w tym psów jest szczególnie istotne na terenach o dużej liczbie mieszkańców.

Dołóżmy więc starań, aby miejsca spacerów z naszymi zwierzętami pozostawały czyste, mogąc służyć wszystkim.

Apel Urzędu Miasta Gorlice do właścicieli psów!
Udostępnij: